Pro Hotel & Spa – Elektronická evidence tržeb

Zavedení elektronické evidence tržeb

Je 13. listopadu 2016, a s vedoucí recepce kontrolujeme v našem hotelovém SW fiskalizaci účtů hostů v systému EET. Vše probíhá bez problémů, nic jsme nenechali na poslední chvíli, budeme připraveni.

Na toto téma bylo napsáno mnoho laických i odborných článků. Téma rozděluje odbornou veřejnost i politickou reprezentaci. Zamýšlím se, proč?  A otázek spíše přibývá, odpovědi se hledají složitě a těžce. Proč jedni zavádějí, druzí slibují, že to zruší?

Proč stát mnoho let není schopen zajistit rovné podmínky pro podnikatele v našem odvětví? Proč není schopna armáda úředníků finanční správy, stejně jako v okolních státech bez EET, zabezpečit výběr DPH? Proč od samého začátku EET vznikají výjimky, které opět připraví prostředí, které nikdo nebude schopen kontrolovat. Hlavně, že víme, jak velká musí být cedule, která říká, že musíme vystavit účtenku.

Jedná se jen o DPH? Proč nikoho nezaráží, že statistiky ukazují průměrné platy číšníků a servírek kolem 13 tis. Kč, kuchařů kolem 15 tis. Kč, šéfkuchařů 23 tis. Kč, když všichni dobře víme, že kuchaře za méně než 30 tis. Kč neseženete? Neměl by zde někdo hledat odpověď na otázku, proč řada mladých pracovníků oboru pracuje za tak nízké mzdy? Za ně se totiž nedá žít. Všichni dobře víme, že za tyto peníze nepracují, ale jim je jedno, že za ně je odváděno pouze základní sociální a zdravotní pojištění, většinu jich to nezajímá. Ale stát by to zajímat mělo. Odvody státu za pracovníka jsou totiž tak vysoké, že u malých podniků (a těch je nejvíc) je to spíše likvidační náklad.

Co je divného na placení daní? Měl jsem v životě asi velké štěstí, nikdy jsem nemusel řešit úniky do šedé zóny ekonomiky. Třicet let jsem nepracoval v podniku, který by neměl evidenci tržeb v elektronické podobě. Nejen pro vnitřní kontrolní činnost, ale především pro potřeby účetnictví a danění činnosti. Nevydat hostovi účtenku bylo a je hrubým porušením nejen vnitřních, ale i etických norem našeho oboru. Tak proč je vlastně kolem tak triviální záležitosti takový humbuk?

Proč se naopak více nehovoří o úlevě podnikatelům, kdy stát převede DPH na stravování a nealkoholické nápoje do snížené sazby? O tento krok usiluje obor mnoho let a jako malá odměna za poctivost, to přeci není tak málo. Ale je pravdou, že tuto výhodu ocení jen ten, kdo tuto daň v reálné míře odvádí. Kdo ne, tomu naopak tento náklad vzroste. A daně neplatí podnikatel ze svého, na ty musí dostat od hostů. Možná to bude konec denních menu za 69 Kč. A věřte mi, že tomu budu velmi rád.

Zavedení EET se nebojím, není proč. Jen mám obavy, že stát nebude schopen, tak jako skoro u všeho, zajistit rovné podmínky pro všechny. A to bude, z mého pohledu, škoda