Profesní dráha Romana Vacho

 

Od roku 2006-2020

se zabývám konzultační a poradenskou činností, při které se nezdráhám přijmout i plnou exekutivní odpovědnost k různým zadáním a projektům

 

2018 – 2020           

Olympic Palace Luxury Spa Hotel*****

audit kvality, mentoring, nastavení procesů provozního a detailního ekonomického řízení, budgeting

Příprava investičního záměru zahraničního investora v jižních Čechách

Účast na projektové a provozní přípravě investorského záměru na střední Moravě

Siesta Solution Hotels, příprava na zahájení a uvedení do provozu apartmánového hotelu v Praze

2015 – 2017         

OREA RESORT ŠUMAVA

řízení dvou hotelů společnosti v Železné Rudě

2015                     

Lázeňská hotel PAWLIK Františkovy lázně,

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.  a Lečebné lázně Teplice nad Bečvou a.s.   

audity kvality služeb, koncepce rozvoje úrovně poskytovaných služeb

2014-2016          

Rekreační & sportovní areál Bozeňov

zastupování zájmů majitelů při rekonstrukci a vybudování hotelu, uvedení celého projektu do rutinního provozu, poradenská a mentorská činnost managementu areálu, formulace plánu, jeho hodnocení a reporting managementu majitelům

2014-2015          

Horský hotel Klínovec

provozní příprava revitalizace a rekonstrukce hotelu po provozní, obchodní a marketingové stránce

2014                     

Askiburgion, z. s.

účast na projektu podpory a rozvoje poskytování kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách

2013                     

Léčebné lázně Lednice, a.s.

nastavení standardů práce, akreditace pro poskytování lázeňských služeb, připrava na změnu vlastnické struktury

2009 – 2012      

3 Star activity hotels

vybudování hotelového řetězce pěti malých hotelů v Krušných Horách pro privátního investora

příprava projektové dokumentace a provozního záměru zcela nového hotelu s kapacitou 55 pokojů a wellness-relaxačního centra 

2009                     

Zámecký hotel Maxmilian Loučeň

standardy práce, kroky ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v ubytovací a stravovací části zámeckého komplexu

 

2007 – 2008

jsem měl příležitost uvést do života jeden z největších projektů hotelového průmyslu poslední doby Clarion Congress Hotel Prague ****, 559 pokojů. Mým úkolem především bylo:

 • Zapojit se do týmu investora a společně dovést výstavbu hotelu k otevření ve stanoveném termínu
 • Řídit, organizovat a realizovat vybavení hotelu
 • Zabezpečit a postupně složit pracovní tým hotelu od managementu po realizační pracovníky cca 190
 • Připravit výběrová řízení na dodavatelské společnosti outsourcingových služeb
 • S více než ročním předstihem před otevřením hotelu zahájit obchodní činnost a práci prodejního a marketingového oddělení hotelu
 • V krátkém časovém úseku před otevřením hotelu realizovat nástupy pracovních týmů, zaškolení, trénink a společně zabezpečit slavnostní zahájení provozu. Tato etapa trvala přesně 12 dní!!!
 • Zásadním úkolem bylo zahájit provoz, uvést hotel na trh a realizovat představy investora
 

2006-2007

jsem jako společník, jednatel a partner založil RV Hotel & Restaurant Consulting,OSVČ a VDM Hotel & Restaurant Consulting, s.r.o., jejich hlavní činností byly především:

 • ekonomické poradenství, přednášková činnost, poradenská činnost při tvorbě projektů cestovního ruchu, hotelového průmyslu a gastronomie s akcentem na rozvoj MICE v regionech
 • zajímavá byla tvorba a příprava projektu „Lázně duše“ pro město Loket nad Ohří, osobní pomoc při realizaci dnes velmi úspěšného „Karlovarského lázeňského festivalu“, který propojuje Tourfilm festival v Karlových Varech
 • Osobní odpovědnost za dostavbu, vybavení, personální zabezpečení a uvedení do provozu hotelu 559 pokojů, Clarion Congress Hotel Prague**** /9 měsíců hlavní úkol
 • Konzultační činnost při vzniku 3 Star aktivity hotels a jejich etablování v Krušných horách
 • Účast při vzniku destinačního managementu v karlovarském kraji, člen poradního sboru hejtmana, aktivní účast při tvorbě ROP NUTS II pro čerpání prostředků z EU

1996 – 2006

jsem řídil v pozici generálního ředitele Grandhotel PUPP Karlovy Vary *****, akciová společnost

 • V počátečním období jsem v rámci společnosti řídil ještě další dva hotely a dvě provozní jednotky
 • Po konsolidaci ekonomické situace byly hlavní úkoly v růst kvality poskytovaného produktu, jeho profilace na standard Hotel de Luxe*****, obměna týmu za profesionálně výraznější osobnosti
 • Z profesního pohledu byly velmi zajímavé možnosti účasti na postupných rekonstrukcích objektu, navrácení původního vzhledu hotelu do předválečných let návratem komunikace k budově a výstavbou nového parkoviště, vybudování komerčních ploch k pronájmu obchodům a institucím, rekonstrukce všech společenských prostor a Slavnostního sálu, vybudování a následné rozšíření Bechers Baru, vybudování privátní kliniky Harfa, komplexní rekonstrukce Parkhotelu PUPP s vybudováním dvou mezonetových apartmánů v půdních prostorách
 • Velmi zajímavá byla i možnost podílet se na výstavbě a provozu Golf Club Karlovy Vary a PUPP tenis resort Praha
 • Neodmyslitelnou součástí této etapy mé práce byl osobní podíl při zabezpečování dodavatelských služeb pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Osobně jsem řídil deset ročníků této velmi úzké a úspěšné spolupráce
 • Aktivně jsem se podílel na růstu kvality produktu lázeňství celého regionu
 

1991 – 1995

pro mne bylo velmi inspirující se podílet na dokončení stavby a zahájení provozu v té době největšího hotelu v ČR, ATRIUM HOTEL PRAGUE, později Hotel HILTON Prague 

 • v té době výstavba prvního zásadního projektu budování kongresového hotelu v ČR jako oponenta Paláce kultury Praha / Kongresové centrum Praha
 • možnost podílet se na tvorbě kongresového produktu/ MICE v ČR a být u následného vzniku takových společností jako GUARANT, PROMOPRO, CCL a mnoha dalších
 •  

1981 – 1991

jsem měl jedinečnou možnost být od samého vzniku při dostavbě Paláce kultury Praha/ Kongresové centrum Praha a jeho uvedení do provozu

 • v tomto podniku jsem měl v průběhu let možnost profesně růst od nejnižších pozicí až po funkce středního, vyššího a vrcholového managementu gastronomického úseku. Neocenitelným přínosem byla možnost využívat nejvyspělejší technologické a technické prostředky pro zabezpečení chodu tohoto významného podniku
 • zkušenosti jsem získával při realizaci velkých sjezdových a kongresových akcí, které mi velmi dobře posloužili v dalším profesním růstu a plnění úkolů v podnicích a společnostech pro které jsem pracoval v následujících letech
 • měl jsem možnost řídit Reprezentační část Paláce kultury, která zabezpečovala služby představitelům státu ale i zahraničním delegacím účastnících se významných akcí organizovaných v těchto letech
 • velmi důležitým momentem dalšího odborného a managerského růstu byla možnost po dobu šesti let být členem vrcholového vedení Paláce kultury Praha
 • v této době jsem vystudoval Střední hotelovou školu Praha, Podskalská ulice
 •  

1973 – 1981

jsem se nejdříve vyučil ve Středním odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze- Klánovicích.

 • Pracoval jsem pro Jednotu LSD Mnichovo Hradiště jako kuchař a později jako číšník.
 • Absolvoval jsem základní vojenskou službu, kdy jsem zastával funkci proviantního a finančního náčelníka samostatné jednotky
 • Před odchodem do Prahy jsem pracoval v Mladé Boleslavi