CO NABÍZÍME

Ale nejdříve, v co věříme!

 • kvalita rozhoduje o našem umístění na trhu a o našich výsledcích
 • společně podnikáme v oblasti služeb, které se budou v mnoha segmentech výrazně více rozvíjet v nadcházejících dekádách
 • i v průmyslu hospitality bude postupně řada prací nahrazena moderními technologiemi, je dobré být u toho
 • naše životní, profesní i lidské zkušenosti jsou vyzkoušeny omyly i úspěchy, a Vám nabízíme možnost se těch negativních kroků vyvarovat
 • i při ekonomické recesi podniku je možné, při využití správných nástrojů řízení, udržet činnost podniků a společností v číslech, která budou alespoň přijatelná pro majitele, investory, provozovatele, ale i pro části pracovních týmů
 • v pohledu na současnou situaci je nutné přesunout volné investiční možnosti do regionů republiky a vytvořit dobré podmínky pro rozvoj domácího cestovního ruch

A nyní již co Vám chceme a můžeme nabídnout:

 • odbornost a profesionalitu při hodnocení Vašeho produktu/ hlavního směru Vašeho podnikání
 • ekonomické rozbory a zhodnocení ekonomických výsledků Vaší práce s doporučením na další postup
 • projektové řízení Vašeho podnikatelského záměru včetně studie proveditelnosti a financování
 • účast na tvorbě projektové přípravy výstavby nebo rekonstrukce s možností pomoci při efektivním technologickém a provozním vybavování Vašich projektů, přípravě výběrových řízení a tvorbě zadávacích podmínek
 • účast na personálním zabezpečení Vašich projektů
 • jiný, než Váš pohled na Vaší managerskou, obchodní a personální činnost
 • navržení a oponenturu Vašich obchodních, marketingových a nákladových plánů
 • návrh nebo oponenturu Vašeho produktového záměru nebo reálných produktů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb včetně navržení výrobního a servisního programu gastronomie, segmentaci obchodních a prodejních aktivit
 • A zcela jistě i návrhy na řešení dalších problémových momentů, které mohou být nepříjemné pro život Vaší firmy nebo společnosti včetně krizového managementu
 • Máme odborníky na marketingovou komunikaci a PR, pomůžeme Vám s Vaším sdělením veřejnosti