BLOG

Pro Hotel & Spa – Elektronická evidence tržeb

Zavedení elektronické evidence tržeb

Je 13. listopadu 2016, a s vedoucí recepce kontrolujeme v našem hotelovém SW fiskalizaci účtů hostů v systému EET. Vše probíhá bez problémů, nic jsme nenechali na poslední chvíli, budeme připraveni.

Na toto téma bylo napsáno mnoho laických i odborných článků. Téma rozděluje odbornou veřejnost i politickou reprezentaci. Zamýšlím se, proč?  A otázek spíše přibývá, odpovědi se hledají složitě a těžce. Proč jedni zavádějí, druzí slibují, že to zruší?

Proč stát mnoho let není schopen zajistit rovné podmínky pro podnikatele v našem odvětví? Proč není schopna armáda úředníků finanční správy, stejně jako v okolních státech bez EET, zabezpečit výběr DPH? Proč od samého začátku EET vznikají výjimky, které opět připraví prostředí, které nikdo nebude schopen kontrolovat. Hlavně, že víme, jak velká musí být cedule, která říká, že musíme vystavit účtenku.

Jedná se jen o DPH? Proč nikoho nezaráží, že statistiky ukazují průměrné platy číšníků a servírek kolem 13 tis. Kč, kuchařů kolem 15 tis. Kč, šéfkuchařů 23 tis. Kč, když všichni dobře víme, že kuchaře za méně než 30 tis. Kč neseženete? Neměl by zde někdo hledat odpověď na otázku, proč řada mladých pracovníků oboru pracuje za tak nízké mzdy? Za ně se totiž nedá žít. Všichni dobře víme, že za tyto peníze nepracují, ale jim je jedno, že za ně je odváděno pouze základní sociální a zdravotní pojištění, většinu jich to nezajímá. Ale stát by to zajímat mělo. Odvody státu za pracovníka jsou totiž tak vysoké, že u malých podniků (a těch je nejvíc) je to spíše likvidační náklad.

Co je divného na placení daní? Měl jsem v životě asi velké štěstí, nikdy jsem nemusel řešit úniky do šedé zóny ekonomiky. Třicet let jsem nepracoval v podniku, který by neměl evidenci tržeb v elektronické podobě. Nejen pro vnitřní kontrolní činnost, ale především pro potřeby účetnictví a danění činnosti. Nevydat hostovi účtenku bylo a je hrubým porušením nejen vnitřních, ale i etických norem našeho oboru. Tak proč je vlastně kolem tak triviální záležitosti takový humbuk?

Proč se naopak více nehovoří o úlevě podnikatelům, kdy stát převede DPH na stravování a nealkoholické nápoje do snížené sazby? O tento krok usiluje obor mnoho let a jako malá odměna za poctivost, to přeci není tak málo. Ale je pravdou, že tuto výhodu ocení jen ten, kdo tuto daň v reálné míře odvádí. Kdo ne, tomu naopak tento náklad vzroste. A daně neplatí podnikatel ze svého, na ty musí dostat od hostů. Možná to bude konec denních menu za 69 Kč. A věřte mi, že tomu budu velmi rád.

Zavedení EET se nebojím, není proč. Jen mám obavy, že stát nebude schopen, tak jako skoro u všeho, zajistit rovné podmínky pro všechny. A to bude, z mého pohledu, škoda

První oslovení klientů na nových www

Dobrý den všem,

v návaznosti na přijetí náročného úkolu, musíme pozastavit poradenskou činnost většího rozsahu. Všem držíme palce.

Nikdo nemůže vědět všechno, ale je zajímavé, že si všichni myslí, že provozovat restauraci, penzion nebo hotel může každý, protože to není žádná věda. Každý z nás přece byl již někde na obědě nebo večeři, a každý již v nějakém hotelu spal.

Za roky poradenské práce mne nepřestává udivovat, jak lehkomyslně dokáží podnikatelé nevydělávat peníze svojí činností a jak je jim líto si za nepatrnou část svých prodělků nechat ukázat, že i jejich činnost může vytvářet profit.

Ale k tomu nám velmi často chybí odvaha si přiznat, že potřebuji pomoc.

Nadcházející rok bude pro náš obor poměrně složitý. Naše filozofie je velmi jednoduchá. Pomoci všem, kdo mají náš obor rádi a dělají ho i srdcem. Tito všichni si zaslouží, aby nekalá konkurence po právu skončila a pročistil se vzduch.

Klient očekává kvalitu a za tu rád zaplatí.

Získejte odvahu a kontaktujte nás. Co nabízíme naleznete nahoře v menu

Váš

Podpis Roman Vacho

Roman Vacho

Komunikace pro Hotel & SPA 05 2008

 

Komunikace

Zvoní telefon.

Paní šéfredaktorka mne uprostřed porady žádá o úvahu na téma komunikace uvnitř řízeného hotelu s akcentem na systém porad, tok informací, informační šumy. Dělám zásadní chybu. Slibuji a zapomínám. Ihned. Po dvou týdnech druhý pokus o komunikaci z druhé strany. Napravuji zásadní chybu v komunikaci, potvrzuji přijetí informace, zaznamenávám ji a v daných časech realizuji.

Komunikace, co to vlastně je?

Moje dcera, která studuje komunikaci na fakultě sociálních věd University Karlovy, by jistě napsala několik stran teorií o této problematice. Naučné slovníky mají k tomuto termínu mnoho odkazů. Komunikace jako spojnice a cesta z bodu do bodu, pozemní komunikace, a mnoho dalších. Nás bude především zajímat komunikace mezi členy týmu, komunikace jako sdělování a výměna informací. Nejen hotel, ale každá firma a společnost je místo kde denně proudí informace nepředstavitelným množstvím směrů. Toto svištění informací může být charakteru nahodilostí  a domnělý příjemce je může odchytávat jak jej to napadne nebo se snažíme do informačních toků vnést nějaký řád a poté můžeme hovořit o komunikační kultuře společnosti.

Za roky strávené v manažerských funkcích jsem si vytvořil vlastní systém komunikace, se kterým se rád podělím.

Zcela jistě za hlavní moment chápu vlastní politiku „otevřených dveří“. V každé denní době může přijít do mé kanceláře kdokoli z týmu a přijít s problémem a i osobním, s návrhem, s prosbou, a pokud jsou dveře pracovny otevřené, tak má jistotu, že jej vyslechnu, vyhodnotím informaci a přijmu řešení. Mnoho let používám druhý nástroj komunikace a to je denní projití prostor hotelu s důrazem na zázemí, kuchyně, pracoviště pokojských. Tolik informací, které získám během této půlhodiny se na žádné poradě nedovím.

Při tvorbě systému komunikace je nejdůležitější stanovení jednoduché a funkční organizační struktury, kdy máme jasno, co očekáváme od jednotlivých stupňů řízení. Důležitým momentem je přesně znát a stanovit odpovědnosti za řídící procesy a jejich kontrolu.

Vnitřní komunikace

V současné době informačních technologií je tok informací zjednodušen v časovém rozlišení na co nejkratší dobu. Jsme schopni přijmout v průběhu pracovní doby několikanásobně více informací, než tomu bylo před pár lety. Dnešní informační technologie umožňují ukládat všechny informace na místech, kde jsou přístupné všem členům týmu. Interní sdělení nebo memo cirkulují v hotelu elektronicky a ne „papírovou formou. Velmi efektivní je i sledování aktivit spolupracovníků např. obchodního oddělení, kdy účinné SW PMS vyhodnocují jejich denní aktivity a kroky k účinné obchodní praxi.

Základem efektivní komunikace je vnitřní systém porad, jejich záznamů a dostupnost všem, kteří s nimi pracují. Opět vstupují do hry současné SW možnosti. Přístupy na centrální informační místa, kde komunikace probíhá v čase, a informace jsou otevřeny pro všechny. Svolání porady, korekce času a programu je otázkou několika okamžiků při využití Outlooku, tedy pokud je vnitřní normou společnosti jej používat. Na denní bázi jsou operativní porady ředitele, které hodnotí ekonomické ukazatele a denní provozní problémy, informují o akcích a programu dne tak, aby všechny úseky měly přehled o potřebách klientů. Na týdenní bázi jsou porady úseků, kde se řeší problematika pracovních týmů dle odborností. Na měsíční bázi je porada vedení, jejímž úkolem je realizovat představy investorů, řešit koncepční problematiku, přijímat kroky k naplnění plánovaných úkolů především v ekonomických oblastech a vyhodnocovat dosažené výsledky. Velmi často komunikujeme na poradách kvalitu nabízených produktů a zpětnou informaci od našich hostů. Efektivnost porad vidím především v jejich stručnosti / operativní 20 minut, týdenní do 60 minut, porada vedení do 90 minut/ a jasné formulaci závěrů nebo úkolů. Zásadním momentem je kontrola těchto úkolů, protože stačí opomenutí či shovívavost a efektivita porady je ohrožena.

Stále hovoříme o managementu, ale je nutné si uvědomit, že do hry, možná lépe říci do boje o výsledky, je nutné zapojit všechny spolupracovníky. Každý v týmu musí znát jasné úkoly a zcela pravidelně musí znát i výsledky.  Pracovníci rezervačního oddělení musí vědět kolik prodaných pokojů máme v daný měsíc v plánu a za jakou průměrnou cenu. Pracovník v kavárně musí přesně vědět jaký je denní plán tržeb, a jak se den po dni s těmito úkoly vypořádáváme. Můžeme takto procházet pracovní funkci jednu za druhou. Všichni jsou důležití a každý si musí uvědomit svůj podíl odpovědnosti. Vím, že nástěnky a nástěnkáři dnes nemají snadnou úlohu, především v době po „Pelíškách“, ale zatím neznám lepší formu komunikace těchto oblastí, než je vyvěsit v personální jídelně nebo u personální vrátnice. Velmi se mi v praxi osvědčil i jednoduchý informační občasník nebo lépe řečeno podnikový časopis. Pokud bych neměl vlastní zkušenosti, tak bych nevěřil, jak můžete komunikovat s týmem a jak pozitivně tým tyto informace přijímá a v pravidelných intervalech i očekává. Samozřejmostí je hodnocení úkolů na pravidelných poradách jednotlivých úseků. Nechtějte po členech týmu, aby naplňovali vaše očekávání, když nevědí jaký úkol mají  a jak se jim ho daří plnit. Nechte všem členům týmu prostor, motivujte je a řekněte jim, že jen na nich záleží, jak se vám všem bude dařit plnit dané úkoly.

Často se mi stává, že přemýšlím o tom, proč něco nejde tak jak bych si představoval. Něco vázne v komunikaci a hledám problémy někde na druhé straně. Roky praxe mne naučili, že tým pracuje pouze tak, jak je řízen. Pokud něco nejde, tak se především zamyslím nad tím, zda jsem vysvětlil daným nositelům úkolu cíl a zda jsem jim to sdělil jazykem, kterému rozumí. Zde vznikají zásadní komunikační šumy a úplně nejhorší je situace, kdy sice váš pracovník nerozumí úkolu, ale nemá odvahu se zeptat, zda pochopil správně nebo že zadání nerozumí, popřípadě má jiný názor na řešení. S řadou mých kolegů jsme vzájemně nesouhlasili v detailech řešení, ale nejhorší bylo, když jsme nenašli nebo nechtěli komunikovat možná lépe řečeno diskutovat o tzv. „jádru pudla“. Hrdost, dotčenost, uražená ješitnost. Zcela jistě všichni víme o čem je těch několik slov. Neznám lepší systém, než že jeden musí dostat „odvahu“ toho druhého pozvat na pivo a v krátkém čase při houstnutí atmosféry komunikovat problém. Vím, chce to odvahu, ale bez toho se utopíte v pocitu ublíženosti a hořkosti. A především tento stav není dobré pro vyrovnanou pohodu v týmu, bez níž nelze dobře pracovat. Vyčistit vzduch a atmosféru. Někdy stačí opravdu málo, ale to je o dobré a upřímné komunikaci.