Profesní dráha Romana Vacho

 

Od roku 2006 se plně zabývám konzultační a poradenskou činností, při které se ale nebojím a nezdráhám přijmout i plnou exekutivní odpovědnost k různým zadáním a projektům

 

 •  2018 – 2019            Olympic Palace Luxury Spa Hotel*****
  • audit kvality, mentoring, nastavení procesů provozního a detailního ekonomického řízení, budgeting

Příprava investičního záměru zahraničního investora v jižních Čechách

Účast na projektové a provozní přípravě investorského záměru na střední Moravě

Siesta Solution Hotels, příprava na zahájení a uvedení do provozu apartmánového hotelu v Praze

 • 2015 – 2017          OREA RESORT ŠUMAVA
  • řízení dvou hotelů společnosti
 • 2015                      Lázeňská hotel PAWLIK Františkovy lázně, Léčebné lázně a                                 Bohdaneč a.s.  a Lečebné lázně Teplice nad Bečvou a.s.   
 •  audity kvality služeb, koncepce rozvoje úrovně poskytovaných služeb
 • 2014-2016           Rekreační & sportovní areál Bozeňov
  • zastupování zájmů majitelů při rekonstrukci a vybudování hotelu, uvedení celého projektu do rutinního provozu, poradenská a mentorská činnost managementu areálu, formulace plánu, jeho hodnocení a reporting managementu majitelům
 • 2014-2015           Horský hotel Klínovec
  • provozní příprava revitalizace a rekonstrukce hotelu po provozní, obchodní a marketingové stránce
 • 2014                      Askiburgion, z. s.
  • účast na projektu podpory a rozvoje poskytování kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách
 • 2013                      Léčebné lázně Lednice, a.s.
  • nastavení standardů práce, akreditace pro poskytování lázeňských služeb, připrava na změnu vlastnické struktury
 • 2009 – 2012       3Stra activity hotels
  • vybudování malého hotelového řetězce v Krušných Horách pro privátního investora
 • 2009                      Zámecký hotel Maxmilian Loučeň
  • standardy práce, kroky ke zvýšení kvality poskytovaných služeb

 

 •  V letech 2007 – 2008 jsem měl příležitost uvést do života jeden z největších projektů hotelového průmyslu poslední doby Clarion Congress Hotel Prague ****, 559 pokojů. Mým úkolem především bylo:
 • Zapojit se do týmu investora a společně dovést výstavbu hotelu k otevření ve stanoveném termínu
 • Řídit, organizovat a realizovat vybavení hotelu
 • Zabezpečit a postupně složit pracovní tým hotelu od managementu po realizační pracovníky cca 190
 • Připravit výběrová řízení na dodavatelské společnosti outsourcingových služeb
 • S více než ročním předstihem před otevřením hotelu zahájit obchodní činnost a práci prodejního a marketingového oddělení hotelu
 • V krátkém časovém úseku před otevřením hotelu realizovat nástupy pracovních týmů, zaškolení, trénink a společně zabezpečit slavnostní zahájení provozu. Tato etapa trvala přesně 12 dní!!!
 • Zásadním úkolem bylo zahájit provoz, uvést hotel na trh a realizovat představy investora
 

V letech 2006-2007 jsem jako společník, jednatel a partner založil RV Hotel & Restaurant Consulting,OSVČ a VDM Hotel & Restaurant Consulting, s.r.o., jejich hlavní činností byly především:

 • ekonomické poradenství, přednášková činnost, poradenská činnost při tvorbě projektů cestovního ruchu, hotelového průmyslu a gastronomie s akcentem na rozvoj MICE v regionech
 • zajímavá byla tvorba a příprava projektu „Lázně duše“ pro město Loket nad Ohří, osobní pomoc při realizaci dnes velmi úspěšného „Karlovarského lázeňského festivalu“, který propojuje Tourfilm festival v Karlových Varech
 • Osobní odpovědnost za dostavbu, vybavení, personální zabezpečení a uvedení do provozu hotelu 559 pokojů, Clarion Congress Hotel Prague**** /9 měsíců hlavní úkol
 • Konzultační činnost při vzniku 3 Star aktivity hotels a jejich etablování v Krušných horách
 • Účast při vzniku destinačního managementu v karlovarském kraji, člen poradního sboru hejtmana, aktivní účast při tvorbě ROP NUTS II pro čerpání prostředků z EU

V letech 1996 – 2006 jsem řídil v pozici generálního ředitele Grandhotel PUPP Karlovy Vary *****, akciová společnost

 • V počátečním období jsem v rámci společnosti řídil ještě další dva hotely a dvě provozní jednotky
 • Po konsolidaci ekonomické situace byly hlavní úkoly v růst kvality poskytovaného produktu, jeho profilace na standard Hotel de Luxe*****, obměna týmu za profesionálně výraznější osobnosti
 • Z profesního pohledu byly velmi zajímavé možnosti účasti na postupných rekonstrukcích objektu, navrácení původního vzhledu hotelu do předválečných let návratem komunikace k budově a výstavbou nového parkoviště, vybudování komerčních ploch k pronájmu obchodům a institucím, rekonstrukce všech společenských prostor a Slavnostního sálu, vybudování a následné rozšíření Bechers Baru, vybudování privátní kliniky Harfa, komplexní rekonstrukce Parkhotelu PUPP s vybudováním dvou mezonetových apartmánů v půdních prostorách
 • Velmi zajímavá byla i možnost podílet se na výstavbě a provozu Golf Club Karlovy Vary a PUPP tenis resort Praha
 • Neodmyslitelnou součástí této etapy mé práce byl osobní podíl při zabezpečování dodavatelských služeb pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Osobně jsem řídil deset ročníků této velmi úzké a úspěšné spolupráce
 • Aktivně jsem se podílel na růstu kvality produktu lázeňství celého regionu
 

V letech 1991 – 1995 pro mne bylo velmi inspirující se podílet na dokončení stavby a zahájení provozu v té době největšího hotelu v ČR, ATRIUM HOTEL PRAGUE, později Hotel HILTON Prague 

 • v té době výstavba prvního zásadního projektu budování kongresového hotelu v ČR jako oponenta Paláce kultury Praha / Kongresové centrum Praha
 • možnost podílet se na tvorbě kongresového produktu/ MICE v ČR a být u následného vzniku takových společností jako GUARANT, PROMOPRO, CCL a mnoha dalších
 •  

V letech 1981 – 1991 jsem měl jedinečnou možnost být od samého vzniku při dostavbě Paláce kultury Praha/ Kongresové centrum Praha a jeho uvedení do provozu

 • v tomto podniku jsem měl v průběhu let možnost profesně růst od nejnižších pozicí až po funkce středního, vyššího a vrcholového managementu gastronomického úseku. Neocenitelným přínosem byla možnost využívat nejvyspělejší technologické a technické prostředky pro zabezpečení chodu tohoto významného podniku
 • zkušenosti jsem získával při realizaci velkých sjezdových a kongresových akcí, které mi velmi dobře posloužili v dalším profesním růstu a plnění úkolů v podnicích a společnostech pro které jsem pracoval v následujících letech
 • měl jsem možnost řídit Reprezentační část Paláce kultury, která zabezpečovala služby představitelům státu ale i zahraničním delegacím účastnících se významných akcí organizovaných v těchto letech
 • velmi důležitým momentem dalšího odborného a managerského růstu byla možnost po dobu šesti let být členem vrcholového vedení Paláce kultury Praha
 • v této době jsem vystudoval Střední hotelovou školu Praha, Podskalská ulice
 •  

V letech 1973 – 1981 jsem se nejdříve vyučil ve Středním odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze- Klánovicích.

 • Pracoval jsem pro Jednotu LSD Mnichovo Hradiště jako kuchař a později jako číšník.
 • Absolvoval jsem základní vojenskou službu, kdy jsem zastával funkci proviantního a finančního náčelníka samostatné jednotky
 • Před odchodem do Prahy jsem pracoval v Mladé Boleslavi