Barter, reklama, sponzoring versus image, HOTEL & Spa 10 2007

Marketingových nástrojů na umístění produktu na trh a pro jeho úspěšnější prodej je celá řada. Není účelem tohoto zamyšlení je rozebírat, vysvětlovat jejich fungování a popřípadě některé upřednostňovat.  Hotelový průmysl a jednotlivé hotely se velmi často zúčastňují různých kampaní a akcí, kterými se zviditelňují a pomáhají při jejich úspěšné realizaci.

Ve vlastní praxi jsem, společně s mým týmem, realizoval řadu takovýchto akcí a pokusím se vysvětlit jejich zrod a hlavně myšlenkovou filozofii proč jsme k nim přistoupili a jak jsme jejich realizaci využili v běžné obchodní praxi.

U všech výše uvedených aktivit je třeba si hned na začátku říci, že jejich dopad do vlastní hlavní činnosti, tedy obchodu, ve většině případech není žádným významně ekonomickým krokem ve výši tržeb nebo výnosů. Vždy jsem si plně uvědomoval, že barterové transakce jsou možné jen v malé míře celkových objemů. Za prvé období kdy se obchodovalo směnným způsobem je již dávno za námi, a za druhé musí každý manager nebo majitel mít na mysli, že vždy dojde do okamžiku, kdy musí hradit zaměstnance nebo faktury za elektřinu a zde mu barter již není nic platný. Jejich dopad a výhodnost je ve zcela jiné oblasti a tou je bezesporu image.

Velmi podrobně jsme ale dopředu  rozebírali vždy následný dopad do naší činnosti v oblasti marketingu.

Základním momentem při tvorbě a volbě filozofie využívání  těchto marketingových nástrojů bylo stanovení oblastí do kterých budeme jméno naší společnosti, nebo lépe řečeno hotelu, používat a nechat využívat. Pro nás bylo vždy důležité, aby i akce nebo projekt odrážel či souzněl s filozofií naší práce a našeho produktu. Hotel, který jsem v posledních letech měl tu čest řídit, byl klasickým a konzervativním produktem průmyslu ubytovacích služeb, budovaným mnoha generacemi hoteliérů a byl vždy velmi úzce spjat se všemi dobrými i špatnými momenty v rámci cestovního ruchu. Při volbě oblastí našich aktivit jsme tedy vycházeli z těchto jasných rámců. Hlavním mottem a základním úkolem v těchto činnostech pro nás bylo vytváření, budování a posilování  image hotelu, jak bylo stanoveno ve filozofii společnosti. Nedílnou součástí tvorby našeho image bylo také jasné směřování naší podpory do projektů, které napomáhají nejen nám, ale i projektům, které podporují rozvoj celého  průmyslu cestovního ruchu.

Jsem přesvědčen, že takováto rozvaha je zcela nezbytná, protože i touto formou vyprávěná část příběhu společnosti nebo hotelu našim klientům, musí působit věrohodně, musí odpovídat produktu a musí dokreslovat naší filozofii. Jedině tak lze pracovat úspěšně na vlastní image a oslovovat cíleně určitou skupinu současných, ale i potencionálních budoucích klientů.

Uvedu několik konkrétních oblastí a projektů do kterých jsme investovali jméno hotelu a kterým jsme v průběhu několika let pomáhali. Převážně a skoro vždy to byla oblast kultury, krásy a kreativity.

Mladé podium vážné hudby, amatérské setkání interpretů, pěvecká soutěž Antonína Dvořáka pro začínající sólové  zpěváky operní scény, jazzový festival. Vše v rámci regionální podpory rozvoje těchto uměleckých směrů a smyslem bylo ukázat, že právě podnikatelská sféra by si měla uvědomovat svojí odpovědnost za rozvoj i těchto oblastí kultury.

Celosvětové setkání designérů nových porcelánových tvarů, jako náš podíl na dalším rozvoji mnohageneračního dědictví regionu a potažmo i celé republiky a jejího tradičního produktu. A porcelán je přece velmi důležitý i pro naše hotely.

Nejstarší festival a přehlídka propagačních filmů v cestovním ruchu Toufilm. Zde jsem přesvědčen, že postoj našeho hotelu v uplynulých letech, kdy se stát choval k tomuto průmyslu velmi macešky, pomohl nejen k jeho udržení a přežití, ale aktivním přístupem dopomohl k jeho růstu, zkvalitnění, dobudování a rozšíření v mnohem významnější rozměr, který v současnosti trvá celý týden, přiveze do regionu mnoho odborníků marketingu cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a pracovníků touroperátorů lázeňství a wellness. Protože propagace a prodej našich produktů je zcela nejdůležitějším momentem tohoto produktu.

Úplnou pomyslnou třešničkou na dortu při tvorbě image hotelu v rámci povědomí u domácích klientů, kdy skoro vždy nelze hovořit o velkém finančním obchodu, pak jistě jsou přímé televizní přenosy např. Miss ČR nebo mnohodenní maratón informací z Mezinárodního filmového festivalu. Vím toto štěstí či potřebné podmínky nejsou možné u všech, ale nemohl jsem je nezmínit, nehledě na to, že tyto příklady lze ve změněných rozměrech přenést do praxe i na nižších úrovních.

V závěru chci ještě jednou podtrhnout. Pokud barter nebo sponzoring, tak vždy s jasným smyslem pro tvorbu a podporu image, které budujeme. Tomu jsme podřizovali směr a smysl našich kroků v této činnosti.

Roman Vacho 20. 10. 2007